Makine ve Teçhizat Tesliminde KDV İstisna Süresi Uzatıldı.

Makine ve Teçhizat Tesliminde KDV İstisna Süresi Uzatıldı.

Hatırlanacağı üzere, 7103 Sayılı Kanunla, Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen ve 1/5/2018 tarihinde yürürlüğe giren geçici 39 uncu maddesi ile 31/12/2019 tarihine kadar sanayi sicil belgesine sahip katma değer vergisi mükelleflerine özellikle imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmişti. Daha sonra 5 Mayıs 2018 tarihli R.G’de yayımlanan 2018/11674 Sayılı Karar ile istisna kapsamında alınabilecek yeni makine ve teçhizat listesi belirlenmişti.

Bu Kanunun 8’inci maddesi ile sanayi sicil belgesine sahip katma değer vergisi mükelleflerine özellikle imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin istisnanın uygulama süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmış ve Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini iki yıla kadar uzatabilme hususunda yetki verilmiştir.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

7201 Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

0 Yorum

Yorum Yaz