KDV Beyannamelerinin verilme ve ödenme süreleri hk.

KDV Beyannamelerinin verilme ve ödenme süreleri hk.

Gelir İdaresi Başkanlığı, VUK’nun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 149 Nolu VUK
Sirkülerinde, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar uzatıldığını belirtti.

Buna göre Kasım 2022 dönemi KDV beyannamesi, 28 Aralık 2022 Çarşamba günü sonuna kadar verilecek ve ödenecektir.

Aralık 2022 ve takip eden tüm vergilendirme dönemlerine ilişkin KDV beyannameleri de bundan böyle ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar verilecek ve ödenecektir.

0 Yorum

Yorum Yaz