Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtları düzeltmesi borçlarının taksitlendirilmesi

Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtları düzeltmesi borçlarının taksitlendirilmesi

Genelgeye göre, 7143 ve 7326 sayılı Kanunların;

  • 5 inci maddelerine göre matrah/vergi artırımında bulunan mükelleflerin anılan Kanunlar kapsamında tahakkuk eden vergilerinin Kanunlarda belirtilen süre ve şekilde ödenmemesi nedeniyle madde hükmünden yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde, söz konusu maddeler kapsamında tahakkuk eden vergilerinin,
      
  • 6 ncı maddelerine göre, işletme kayıtları ile kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin bu işlemler üzerine tahakkuk eden vergilerinin,

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilebilmesi (katma değer vergilerinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte) uygun görülmüştür.

0 Yorum

Yorum Yaz