Mevduat Faizi vb.gelirlerden bankaların keseceği gelir vergisi hk.

Mevduat Faizi vb.gelirlerden bankaların keseceği gelir vergisi hk.

2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın geçici 2’nci, geçici 3’üncü, geçici 4’üncü ve geçici 5 inci maddelerinde yer alan 31/12/2023 ibareleri 30/4/2024 şeklinde değiştirilmiştir.

1- Mevduat faiz gelirleri ile TL katılma hesapları kar payları üzerinden yapılacak indirimli tevkifat oranlarının (vadelerine göre %0, %3, %5) uygulama süresi 30/04/2024 tarihine kadar,  

2- Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak indirimli tevkifat oranlarının (vadelerine göre %0, %3, %5) uygulama süresi 30/04/2024 tarihine kadar,  

3- Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak tevkifat oranının (%0) uygulama süresi 30/04/2024 tarihine kadar,  

4- Portföyü Türk lirası ve Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler olan yatırım fonlarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak tevkifat oranının (%0) uygulama süresi 30/04/2024 tarihine kadar,  

5- Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olarak kurulan ipotek finansmanı kuruluşlarının ihraç etmiş olduğu varlığa dayalı menkul kıymet, ipoteğe dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden yapılacak indirimli tevkifat oranının (%5) uygulanma süresi 30/04/2024 tarihine kadar, (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere 4 ay uzatılmıştır.

Yürürlük tarihi : 27.12.2023

0 Yorum

Yorum Yaz