Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler için Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılması

Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler için Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılması

18 Ocak 2023 tarihli ve 32077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 546 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticaret siciline tescil edilen; işe başlama, merkez/şube adres değişikliği, ilave iş yeri/şube açılış, ilave iş yeri/şube kapanış, tür değişikliği, tasfiyeye giriş/tasfiyeden dönüş, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemlerinden Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilenler için mükellefler tarafından tekrar vergi dairelerine bildirim yapılması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Buna göre;
İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİ ZORUNLULUĞU :
Anonim Şirketler
Limited Şirketler
Kooperatifler ( Tarım Kredi Kooperatifleri hariç)
Kollektif ve Komandit Şirketler
Yurtdışında bulunan şirketlerin Türkiye'deki şubeleri
Dernek ve vakıflara bağlı iktisadi işletmeler için kaldırılmıştır.

01.02.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN ŞUBE AÇILIŞ/KAPANIŞ BİLDİRİM ZORUNLULUĞU :
Anonim Şirketler
Limited Şirketler
Kooperatifler ( Tarım Kredi Kooperatifleri hariç)
Kollektif ve Komandit Şirketler
Yurtdışında bulunan şirketlerin Türkiye'deki şubeleri
Dernek ve vakıflara bağlı iktisadi işletmeler için kaldırılmıştır.

01.02.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM ZORUNLULUĞU :
Anonim Şirketler
Limited Şirketler
Kooperatifler ( Tarım Kredi Kooperatifleri hariç)
Kollektif ve Komandit Şirketler
Yurtdışında bulunan şirketlerin Türkiye'deki şubeleri
Dernek ve vakıflara bağlı iktisadi işletmeler için kaldırılmıştır.

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamına giren tüm nevi değişiklikleri için bildirim zorunluluğu kaldırılmıştır.

TASFİYEYE GİRİŞ VE TASFİYEDEN VAZGEÇME BİLDİRİMİ ZORUNLULUĞU
Anonim Şirketler
Limited Şirketler
Kooperatifler ( Tarım Kredi Kooperatifleri hariç)
Kollektif ve Komandit Şirketler
Yurtdışında bulunan şirketlerin Türkiye'deki şubeleri
Dernek ve vakıflara bağlı iktisadi işletmeler için kaldırılmıştır.

TASFİYEYE SONUCU TERK VEYA İŞİ BIRAKMA BİLDİRİMİ ZORUNLULUĞU
Anonim Şirketler
Limited Şirketler
Kooperatifler ( Tarım Kredi Kooperatifleri hariç)
Kollektif ve Komandit Şirketler
Yurtdışında bulunan şirketlerin Türkiye'deki şubeleri
Dernek ve vakıflara bağlı iktisadi işletmeler için kaldırılmıştır.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ ZORUNLULUĞU
Anonim Şirketler
Limited Şirketler
Kooperatifler ( Tarım Kredi Kooperatifleri hariç)
Kollektif ve Komandit Şirketler
Yurtdışında bulunan şirketlerin Türkiye'deki şubeleri
Dernek ve vakıflara bağlı iktisadi işletmeler için kaldırılmıştır.
 

0 Yorum

Yorum Yaz