Konkordato Sürecine Giren Borçludan Olan Alacaklarda Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması

Konkordato Sürecine Giren Borçludan Olan Alacaklarda Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 14 Şubat 2019 tarihli ve 112 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde, konkordato sürecine giren borçludan olan alacaklarda şüpheli alacak karşılığı konusu açıklanmaktadır.

Yapılan açıklamaların özetine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Bu açıklamalardan öne çıkan husus ise geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal ettirilmemiş alacaklar için geçici mühlet kararının ilan edildiği hesap dönemi itibariyle şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesine imkan tanınmasıdır. 

1) Geçici Mühlet Kararı Verilmesinin Sonuçları

 

Geçici Mühlet Kararından Önce Dava veya İcra Safhasına İntikal Etmiş Alacaklar:

Geçici Mühlet Kararından Önce Dava veya İcra Safhasına İntikal Etmemiş Alacaklar:

Geçici Mühletin Kaldırılarak Konkordato Talebinin Reddedilmesi:

Daha önce ayrılan karşılığa ilişkin herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Geçici mühlet kararının ilan edildiği hesap dönemi itibariyle şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir.

Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal etmiş olması nedeniyle karşılık ayrılan alacaklar için herhangi bir düzeltme yapılmaz.

 

 

Geçici mühlet kararının ilan edilmesi ile karşılık ayrılan alacaklar için ise, ayrılmış olan karşılıkların geçici mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin kararın ilan edildiği hesap dönemi itibariyle düzeltilmesi (karşılığın iptal edilmesiyle gelir hesabına alınması) gerekir.

2) Kesin Mühlet Kararı Verilmesi ve Kesin Mühlet Sürecinde Şüpheli Alacak Uygulaması

Kesin Mühlet Kararı Verilmesi:

Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Halinde Kesin Mühlet Kararının Kaldırılması:

Kesin Mühlet İçinde Konkordatonun Reddi ve İflasın Açılması:

Daha önce ayrılmış olan karşılıklara ilişkin herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal etmiş olması nedeniyle karşılık ayrılan alacaklar için herhangi bir düzeltme yapılmaz.

Daha önce ayrılan karşılıklara ilişkin düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Geçici mühlet kararının ilan edilmesi ile karşılık ayrılan alacaklar için ise ayrılmış olan karşılıkların konkordatonun reddine ilişkin kararın ilan edildiği hesap dönemi itibariyle düzeltilmesi gerekir.

 

3) Konkordato Projesinin Tasdik Edilmesi veya Reddedilmesi Durumu

Konkordato Projesinin Tasdik Edilmesi:

Konkordato Projesinin Reddedilmesi:

Alacakların borçlu lehine vazgeçilen kısmı, değersiz alacak niteliğini kazanacak ve değersiz alacak ile bu alacağa isabet eden karşılık, konkordatonun tasdiki kararının ilan edildiği (bağlayıcı hale geldiği) hesap dönemi itibariyle VUK 322 uyarınca yok edilecektir.

Bu durumda iflas masasına kaydedilen alacaklarda şüphelilik hali devam edeceğinden daha önce ayrılan karşılıklara ilişkin düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Alacağın vazgeçilmeyen kısmı için ayrılmış olan karşılıkların, konkordatonun tasdiki kararının ilan edildiği (bağlayıcı hale geldiği) hesap dönemi itibariyle düzeltilmesi gerekmektedir.

 

 

0 Yorum

Yorum Yaz