2023 yılı asgari ücret ve SGK prim tutarları belirlendi.

2023 yılı asgari ücret ve SGK prim tutarları belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti yayınlandı.

Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle,  günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.).
Buna göre 2022 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.
 

Uygulanacak Dönemi SGK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı) SGK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı)
01.01.2023
31.12.2023
10.008,00 TL 75.060,00 TL


2023 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları
 
ASGARİ ÜCRET BRÜT 10.008,00
SGK PRİMİ% 14 1.401,12
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 100,08
Aylık Gelir Vergisi -
Damga Vergisi -
KESİNTİLER TOPLAMI 1.501,20
NET ASGARİ ÜCRET 8.506,80
   
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)  
ASGARİ ÜCRET 10.008,00
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) 1.551,24
SGK PRİMİ% 20.5 (İşveren Payı) 2.051,64
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 200,16
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (*) 11.759,40
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 12.259,80

0 Yorum

Yorum Yaz