Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları KAYİK kapsamına alındı.

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları KAYİK kapsamına alındı.

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) Kapsamına Alınmasına ilişkin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumanun 75935942-050.01.04-[01/21509] sayılı Kurul Kararı 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Buna göre,

26/09/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yer alan yetkiye istinaden, 27/06/2013 tarih ve 28690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin düzenleme ve denetimine tabi olan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) kapsamına alınmasına karar verilmiştir.

0 Yorum

Yorum Yaz