5 Milyon ve üzeri banka kredilerine bağımsız denetim raporu zorunluluğu getirildi

5 Milyon ve üzeri banka kredilerine bağımsız denetim raporu zorunluluğu getirildi

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik 01/01/2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Yapılan yeni düzenleme ile,

Tüketici kredileri hariç olmak üzere, 5 milyon TL ve üzerindeki nakdi veya gayri nakdi kredilerden hesap durum belgesi alınacaktır.

Hesap durum belgesi kapsamında,

a) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartlarına uygun şekilde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar.

b) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili düzenlemeleri uyarınca düzenlenmiş ve 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda yer alan usul ve esaslar uyarınca denetlenmiş finansal tablolar.

c) Yurt dışında yerleşik kişiler için, ilgili ülkelerin mevzuatına göre düzenlenmiş ve denetimden geçmiş finansal tablolardan biri talep edilebilecektir.

Ayrıca yönetmelik ile, Risk Gruplarının Belirlenmesine ve Kredi Sınırlarına İlişkin Yönetmelik ile; risk gruplarının belirlenmesine ilişkin ilave hükümler getirilmekte ve bir kişi ya da risk grubuna kullandırılacak kredilerdeki yoğunlaşmayı önlemek amacıyla kredilerin bankaların özkaynakları ile sınırlandırıldığı mevcut mevzuata ilave olarak, kredilerin bankaların ana sermayeleriyle de sınırlandırılmasına ve bu sınırlandırmada kullanılacak risk tutarlarının hesaplanmasına ilişkin kurallar belirlenmektedir. Bu kapsamda, bir kişi ya da risk grubuna kullandırılan krediler; bankaların özkaynak ve ana sermayelerinin %25’i, bankanın dahil olduğu risk grubu bakımından ise %20’si ile sınırlandırılmıştır.

0 Yorum

Yorum Yaz