HİZMETLER

NELER YAPIYORUZ?

Hizmetler

MUHASEBE

Bilişim teknolojilerinin kendi hızını dahi yakalayamadığı günümüz dünyasında, değişime doğru biçimde tutunmanın çabası içerisindeyiz. Uygun bilgi sistemi ve alt yapısını anlaşılabilir ve basit bir şekilde kuruyor, geliştiriyoruz.

• Muhasebe, finans sistem kurulumu ve altyapısının oluşturulması
• Mali İşler departmanı sisteminin oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması
• Bordro uygulamaları, teşvik Yönetimi
• Finansal Raporlama, Durum tespiti, Risk Yönetimi Raporlamaları
• Outsourcing uygulamaları

DENETİM

Bir başkası tarafından denetlenmeyen hiç bir veri doğru kabul edilemez. Bilim, gerçeği arama eylemidir. Bilimsel bilgi gerçeklerin toplanması, düzenlenmesi ve yorumlanması ile ortaya çıkar. Bilimsel dürüstlük “gerçeği arama” eyleminde ahlaklı, doğru, emeğe saygılı ve içten olmayı gerektirir. Etik ve yüksek ahlaki değerlere uygun bir denetim, muhasebe biliminin vazgeçilmezidir.

• Finansal bilgi ve işlem denetimi,
• Kurumsal Yönetim uyum süreci denetimi
• İç Kontrol uygulamaları, iç denetim sürecinin sonuçlandırılması
• Bağımsız Denetim Hizmetleri
• Hile Denetimi hile tespit çalışmaları
• Kurumsal Risk Denetimi

DANIŞMANLIK

“Muhasebe, Finans” işlerinin başarılı ve kayda değer üretim yapabilmesi için doğru sonuçlar yaratması gerekiyor. Bununla birlikte zamanlama ve planlamaya uyum sağlamalı. Tümünü bir arada tutabilmek ise gerçek anlamda profesyonel hamlelerden geçmektedir. Nihai hedefimiz hep danışmanlığını yaptığımız partnerlerimize gerçek yol arkadaşlığını hissettirebilmektir.

• Finansal verilerin okunması, doğru analiz tekniklerinin uygulanması
• Kurum Stratejisi, Aile Anayasası, Kurum Stratejisi uygulamaları
• Gelir Artırma, Uygun Finans Modelleri Danışmanlığı
• Şirket Birleşmeleri, Bölünme, Tür değişikliği işlemleri
• Vergi Planlama, Vergi Teknolojileri, Dolaylı Vergi Destek Hizmetleri
• İnovasyon Danışmanlığı
• Bütçe, Maliyetleme, Planlama optimizasyonu destekleri
• Hukuk Danışmanlığı, Alacak Yönetimi, Sözleşme hukuku danışmanlığı
• TTK, VUK, KVK, GVK uyuşmazlık çözümleri, Vergi Yargısı işlemleri
• Şirket, Stok, Sabit Kıymet, Kredi gruplarının değerlemesi,
• Gerçeğe uygun değer belirleme hizmetleri

EĞİTİM

Finans, muhasebe, vergi, denetim, gümrük ve dış ticaret, insan kaynakları konularındaki eğitimler ile ilgili hizmet verebilmek amacıyla, günümüz iş dünyasında başarılı olmak ve başarılı kalmak isteyen şirketlerin en önemli önceliklerini biliyor, iş hayatında karşılaşılan sorunların üstesinden gelmek, sürekli değişen mevzuata uyum sağlamak, her alandaki yenilikleri takip etmek için her zaman yanlarında yer alıyoruz. Bu sebeple sürekli eğitim programları kurarak iş kalitesini artırıcı faaliyetleri destekliyoruz.

• Finansal Okuryazarlık Eğitimi
• Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku Eğitimi
• Vergi Teknikleri Eğitimi
• Yönetim Eğitimleri
• Muhasebe Bilinci
• Kurumsal Yönetim Eğitimleri
• Dış Ticaret Eğitimleri

İNSAN KAYNAKLARI

Partnerlerimizin mali ve idari işler departmanlarında nitelikli ve uzun soluklu iş gücünün oluşmasına katkıda bulunuyoruz.

CVBank uygulamamızda yer alan takım arkadaşlarımızı; kendilerinin uyum ve yüksek performans gösterebileceği pozisyona yerleştirerek, çalışma hikayemize maksimum verim sağlamayı hedefliyoruz.

Doğru kişileri doğru zamanlarda bir araya getirerek, karşılıklı güven ortamını karşılıksız sağlıyoruz.