Mali Müşavirlik

Mali Müşavirlik

Hizmetler
Muhasebe alt yapısını kuruyor, geliştiriyor, gerçeğe uygun veriler sunuyoruz.

Bilişim teknolojilerinin kendi hızını dahi yakalayamadığı günümüz dünyasında, değişime doğru biçimde tutunmanın çabası içerisindeyiz. Uygun bilgi sistemi ve alt yapısını anlaşılabilir ve basit bir şekilde kuruyor, geliştiriyoruz.

Genel hatlarıyla hizmetlerimiz;

• Muhasebe, finans sistem kurulumu ve altyapısının oluşturulması
• Mali İşler departmanı sisteminin oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması
• Bordro uygulamaları, teşvik Yönetimi
• Finansal Raporlama, Durum tespit Raporları
• Outsourcing uygulamaları