Denetim

Denetim

Hizmetler
Kurumunuza özel denetim yöntemleriyle gelişiminize destek sağlıyoruz.

Bir başkası tarafından denetlenmeyen hiç bir veri doğru kabul edilemez. Bilim, gerçeği arama eylemidir. Bilimsel bilgi gerçeklerin toplanması, düzenlenmesi ve yorumlanması ile ortaya çıkar. Bilimsel dürüstlük “gerçeği arama” eyleminde ahlaklı, doğru, emeğe saygılı ve içten olmayı gerektirir. Etik ve yüksek ahlaki değerlere uygun bir denetim, muhasebe biliminin vazgeçilmezidir.

• Finansal bilgi ve işlem denetimi,
• Kurumsal Yönetim uyum süreci denetimi
• İç Kontrol uygulamaları, iç denetim sürecinin sonuçlandırılması
• Hile Denetimi hile tespit çalışmaları