Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Ar-GE Kanununda Değişiklikler Yapıldı.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Ar-GE Kanununda Değişiklikler Yapıldı.

7263 Sayılı Kanun ile temelde; Ar- Ge ve yenilik sistemini günün ihtiyaç ve koşullarına daha uygun hale getirmek amacıyla, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik  yapılmaktadır.

Özetle,

-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri/Ar-Ge Tasarım merkezlerine ilişkin sağlanan teşvik sürelerinin 31/12/2028 tarihine kadar uzatıldı.

-Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde/Ar-Ge Tasarım Merkezlerinde yer alanlardan beyannamede aldıkları indirim 1 milyon TL'yi aşanlar, aldıkları indirim tutarının %2'sini girişimci firmalara veya girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapmak zorunda.

- Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan  AR-GE, tasarım ve destek personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi asgari geçim indirimi düşüldükten sonraki tutar muhtasar beyannamede terkin edilecektir.

- Toplam personel sayısı 15’e kadar olan Bölge firmaları için destek personeli sayısı oranı %20 olarak uygulanacak.

-Yüksek lisans ve doktora yapan personelin bölgede/merkezde “en az bir yıl” süreyle çalışma şartının kaldırıldı. 

-Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde istihdam edilen doktora mezunu personelin üniversitelerde Ar-Ge ve yenilik alanında ders vermesi veya girişimcilere mentorluk yapması durumunda haftalık 8 saati aşmamak şartıyla, bu çalışmaları gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir.

-Toplam çalışma sürelerinin yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin, bölge/merkez dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında sayılacak.

-Teknolojik kuluçka merkezleri bakanlık ve yönetim uygun görürse Teknokent bölge dışına da açılabilecek.

-Temel bilimler tanımı “Desteklenecek Programlar”olarak değiştirilmiştir. Buna göre, desteklenecek programlar: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları ile Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer programları kapsamaktadır. Kanunun önceki halinde destek alanı yalnızca temel bilimler tanımı olan fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümleri olarak belirtilmekteydi. 

-Teknokentlerde yer alan firmalara, istihdam ettikleri doktora öğrencisi AR-GE personeli için, 2 yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere, Bakanlıkça yönetmelikle belirlenen şartlar çerçevesinde destek verilebilecektir. 
 

0 Yorum

Yorum Yaz