SGK Yapı Birim Maliyetlerinin hesaplanmasında değişiklik yaptı

SGK Yapı Birim Maliyetlerinin hesaplanmasında değişiklik yaptı

Sosyal Güvenlik Kurumu 23.08.2023 tarih ve 79321349 sayılı yazısı ile yapı birim maliyetlerini 2023/2. duyurusuyla yeniden belirledi.

Bilindiği gibi SGK, yapı inşaatlarının asgari işçilik tutarlarını; bina maliyetini, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamlarca hazırlanan yapı ruhsatında bulunan yüzölçümü ve birim maliyetlerini kullanarak hesaplamaktadır. 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 111.maddesine göre asgari işçilik hesaplamasında; birim maliyetlerin, her yıl inşaat sınıfı ve grubuna göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belirlediği kriterler dikkate alınarak araştırılacağı, başladığı yıl bitirilen inşaatlarda inşaatın bittiği tarihte, başladığı yıldan sonraki yıl biten inşaatlarda ise bitirildiği yıldan önceki yılın yayınlanan son birim maliyetlerinin esas alınacağı belirtilmiştir.

Buna göre 12.08.2023 tarih ve 32101 sayılı resmi gazetede yayınlanan https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230812.pdf tebliğ ile 01.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere   2023/2 ismiyle birim maliyetler yeniden belirlenmiştir.

Buna göre,
2023 yılı içinde başlayıp ;

  • 01.07.2023'ten önce bitirilen inşaatların asgari işçilik hesaplamasında 11.02.2023 tarihinde yayınlanan resmi gazeteye göre belirlenen 2023/1 numaralı birim maliyetler
  • 01.07.2023'ten sonra bitirilen inşaatların asgari işçilik hesaplamasında 12.08.2023 tarihinde yayınlanan resmi gazeteye göre belirlenen 2023/2 numaralı birim maliyetler dikkate alınacaktır.
Ayrıca, 
01.07.2023 tarihi ile 12.08.2023 (yeni tebliğin yayınlandığı) tarihleri arasında başvuran ve işlemleri devam eden işletmeler SGK İşveren sisteminden veya gerekli asgari işçilik hesaplaması yapan kurum personelleri ile iletişime geçmeleri halinde asgari işçilik hesaplamaları 11.02.2023 tarihli resmi gazetede yayınlanan eski birim maliyetler dikkate alınarak yapılacaktır.

Asgari işçilik hesaplaması aşağıdaki link üzerinden doğru bir biçimde yapılabilir :
https://www.turmob.org.tr/hesaplamalar/sgk-yapim-isleri-raporlamasinda-birim-ve-asgari-iscilik-hesaplama 

0 Yorum

Yorum Yaz