Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağı Çalıştayı ve Paneli’ne katıldık.

Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağı Çalıştayı ve Paneli’ne katıldık.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standarları Kurumu'nun (KGK); Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) dışında bağımsız denetime tabi olan kuruluşların uygulamaları için hazırlayıp kamuoyunun görüşüne sunduğu ve 2017 yılında yürürlüğe konulması beklenilen "Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) Taslağı"nın M.Ü. İşletme Fakültesi öğretim üyelerince ele alınarak açıklandığı çalıştay; İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Cömert, İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir, TURMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan ve KGK başkanı Genç Osman Yaraşlı'nın açılış konuşmalarıyla ve moderatör Prof. Dr. Cemal İbiş'in açılış bildirisiyle başladı. 

Bir buçuk gün süren çalıştayda, YFRÇ'nin bütün yönleriyle değerlendirildiği panel de yapıldı. Prof. Dr. Nejat Bozkurt'un Oturum Başkanı olduğu panelde; MÖDAV'ı temsilen Prof. Dr. Nalan Akdoğan, İTO'yu temsilen Dr. Veysi Seviğ, KGK'yı temsilen Murat Yünlü ve İSMMMO'yu temsilen Erol Demirel, "YFRÇ Taslağı ve Uygulaması" üzerine görüş ve değerlendirmelerde bulundu. 280 meslek mensubu ve akademisyenin soru ve cevaplarıyla katkıda bulundukları etkinlik; İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal İbiş'in kapanış bildirisiyle sona erdi.

0 Yorum

Yorum Yaz