Taşınmazların yeniden değerlemesi 2021

Taşınmazların yeniden değerlemesi 2021

9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 Sayılı Kanun’un 11 nci maddesi ile şirketlerin aktiflerinde bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutarak (Yİ-ÜFE) bugünkü değerine getirilmesine imkanı sağlanmıştır.

Merkezi Türkiye'de bulunan ve bilanço esasına göre defter tutan kollektif, adi komandit ve adi şirketler de dâhil olmak üzere  tüm gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bilançolarına kayıtlı iktisadi kıymetlerini, Kanunda yazılı istisnalar dışında yeniden değerleyebileceklerdir.
 

Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen mükellefler, İşletme hesabı (zirai işletme hesabı dâhil) esasına göre defter tutan mükellefler, Serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı mükellefler, Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mükellefler, Sigorta ve reasürans şirketleri, Emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, Özellikle sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler, 213 sayılı Kanunun 215 inci maddesi uyarınca kendilerine, kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilen mükellefler BU UYGULAMADAN YARARLANAMAYACAKLAR.

9/6/2021 tarihi itibarıyla aktife kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi iktisadi kıymetler için bu uygulamadan YASAL DEFTERLERİNDE GÖRÜNEN TUTARLAR ÜZERİNDEN hesaplama yapmak suretiyle tamamı veya bir kısmı için yararlanılabilecektir.  Arazi ve arsalar da uygulamaya dahildir. EMTİALAR YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMASI KAPSAMINA DAHİL DEĞİLDİR.

Yeniden değerleme yapmak isteyen işletmelerin 31.12.2021 tarihine kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

  

0 Yorum

Yorum Yaz