KDV Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı

KDV Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı

1 Nisan 2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46)" yayınlandı.

Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki mükelleflerin mücbir sebep halinden çıkmak istemeleri durumunda KDV tevkifatı uygulaması aynen devam edecektir.

Tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin tevkifata tabi işlemlerinden (Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,Yapı denetim hizmeti,Taşımacılık hizmetleri,Her türlü baskı ve basım hizmeti,Ticari reklam hizmetleri,İşgücü temin hizmeti,Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti)  kaynaklanan nakden ve mahsuben iade alacaklarının YMM raporu ile yerine getirilebilmesine imkan sağlanmıştır. 

Tam tasdik sözleşmesi bulunan ve haklarında sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma olumsuz tespitleri bulunan mükelleflerin, kullandıkları belgelerin aynı dönemdeki toplam belgelerin %5'ini geçmemesi halinde bu mükellefler özel esaslar kapsamına alınmayacaktır. 

Özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7440 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanlar artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacaktır.

Tebliğin (IV/A-1.6.) bölümüne “1.7. İade Talebinde Bulunulabilecek Asgari Tutar” başlığına eklenen madde ile 2.000,00 TL altında kalan iadelerin idarece verilmeyeceği ancak 2.000,00 TL üzeri iadelerde de asgari tutar olan 2.000,00 TL'nin düşülerek eksiltilmeyeceği açıklanmıştır.


 

0 Yorum

Yorum Yaz