Mal ve hizmetlerin ödemesindeki gecikmelere uygulanacak yasal faiz oranı belirlendi.

Mal ve hizmetlerin ödemesindeki gecikmelere uygulanacak yasal faiz oranı belirlendi.

Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı ve asgari giderim tutarı belirlendi.

Buna göre,

13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yüzde 48,00 alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 1.310,00 Türk lirası olarak tespit edilmiştir. 


Belirlenen bu tutar 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

0 Yorum

Yorum Yaz