Yıl sonunda biten, varlık barışına ilişkin bildirim ve beyan süreleri 6 ay uzatıldı.

Yıl sonunda biten, varlık barışına ilişkin bildirim ve beyan süreleri 6 ay uzatıldı.

30 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Varlık Barışı” kapsamında aşağıdaki bildirim ve beyan süreleri bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmıştır. Böylelikle;
- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bildirim süresi 31 Aralık 2019’dan 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
- Yukarıdaki varlıkların, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 19 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabileceğine ilişkin hüküm bulunmaktaydı. Bu süre de 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
- Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarının vergi dairelerine beyanı ve kayda alınması işlemleri 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapılabiliyordu. Bu süre de 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.Hatırlanacağı üzere, 19 Temmuz 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’na geçici 90. madde eklenmişti. Söz konusu düzenlemede, bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına (Varlık Barışı) ilişkin düzenlemeler yer almaktaydı. 30 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu hüküm kapsamda aşağıdaki süreler bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.
1. Yurt dışında bulunan varlıkların bildirim süresi
GVK’nın geçici 90. maddesinin 1. fıkrasında; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2019 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerine ilişkin düzenleme yer almaktaydı.
Banka ve aracı kurumların, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %1 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan etmeleri ve ödemeleri gerekmektedir.
1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıda 31 Aralık 2019 olarak yer alan bildirim süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
2. Yurt dışındaki varlıkların, yurt dışı kredilerin kapatılmasında kullanılmasında süre
GVK’nın geçici 90. maddesinin 3. fıkrasında, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 19 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabileceğine ilişkin hüküm bulunmaktaydı.
1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki varlıkların madde kapsamındaki kredilerin kapatılmasında kullanılabilmesine ilişkin süre 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
3. Yurt içi varlıkların beyan ve kayda alınma süresi
GVK’nın geçici 90. maddesinin 6. fıkrasında; gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 31 Aralık 2019 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edebileceklerine ilişkin düzenleme yer almaktaydı. Ayrıca bu varlıklar aynı tarihe kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir.
Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %1 oranında tarh edilen verginin, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.
1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıda yer verilen ve 31 Aralık 2019’da sona eren süreler 6 ay uzatılmıştır. Buna göre kapsama giren yurt içi varlıkların vergi dairesine beyan ve kayda alınmasına ilişkin son tarih 30 Haziran 2020 olmuştur.
 
 

0 Yorum

Yorum Yaz