Geri kazanım ve katılım payları 2024 için yeniden belirlendi

Geri kazanım ve katılım payları 2024 için yeniden belirlendi

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2024/1) 29/12/2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Tebliğ ile,  2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere belirlenmiştir.

Güncel tutarlar için tıklayın: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231229-6-1.pdf

0 Yorum

Yorum Yaz