7440 Başvuru ve Ödeme süreleri uzatıldı

7440 Başvuru ve Ödeme süreleri uzatıldı

26/05/2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7300)" ile, 7440 Sayılı Kanundan yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmıştır.

Buna göre, Kanun kapsamında başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/06/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil); bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/07/2023 tarihine (bu tarih dahil) uzatılmıştır. Diğer taksitlere ilişkin ise herhangi bir uzatma söz konusu değildir.

Kanunun;

▪ 2 nci maddesi kapsamında kesinleşmiş alacaklar,
▪ 3 üncü maddesi kapsamında kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklar,
▪ 4 üncü maddesi kapsamında inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergiler,
▪ 5 inci maddesi kapsamında matrah artırımı,
▪ 6 ncı maddesi kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi, (Stok,demirbaş,kasa düzeltmeleri)
▪ 7 nci maddesi kapsamında kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları,
▪ 8 nci maddesi kapsamında ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları,
▪ 10 uncu maddesinde düzenlenen bazı oda ve borsalara ait olan aidat ve borçların yapılandırılması (2 nci fıkrada yer alan vergiye uyumlu mükellefe vergi indirimine ilişkin düzenleme ve 7 nci fıkrada düzenlenen araç muayenesine ilişkin düzenleme kapsam dışında tutulmuştur),

Bakımından başvuru süresi uzatılmıştır.

Öte yandan, matrah artırımına ilişkin düzenleme 7440 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde düzenlendiğinden, 2022 yılı da uzatma kapsamındadır.

Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230526-1.pdf

 

 

0 Yorum

Yorum Yaz