Elektronik Defterlerin ikincil saklanması hakkında düzenleme

Elektronik Defterlerin ikincil saklanması hakkında düzenleme

Bilindiği üzere,  19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yapılan değişiklik ile aşağıdaki madde tebliğe eklenmiştir.
“e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 01.01.2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur.
e-Defter ve beratların teknik yeterliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta saklama izni verilen özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde muhafaza usulü ile muhafaza edilmesi sürecinde e-Defter uygulamasına dâhil olan mükellefler ve özel entegratörler tarafından uyulması gereken genel, gizlilik ve güvenliğe ilişkin usul ve esaslar, Başkanlık tarafından hazırlanarak edefter.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanır.
e-Defter ve berat dosyalarına ait ikincil kopyalarının bu fıkra uyarınca muhafazası için gerekli yükleme işlemlerinde bu Tebliğin (4.3.4) numaralı fıkrasında belirtilen süreler dikkate alınır.”
Dolayısıyla e-defter dosyaları entegratör dışında ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine bir kez daha yüklenmek/aktarılmak zorundadır.
E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ GİB SİSTEMLERİNE AKTARIM ZAMANI
Bilindiği üzere, Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin, mücbir sebep hükümlerinden faydalanması için yayımlanan tebliğ ile yükleme sürelerinde değişiklik yapılarak mükellef grupları için farklı tarihler belirlenmiştir.
Bu doğrultuda e-defter beratların ikincil dataları aşağıdaki tarihlerde sisteme ayrıca yüklenecektir.


Bilindiği üzere,  19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yapılan değişiklik ile aşağıdaki madde tebliğe eklenmiştir.
“e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 01.01.2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur.
e-Defter ve beratların teknik yeterliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta saklama izni verilen özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde muhafaza usulü ile muhafaza edilmesi sürecinde e-Defter uygulamasına dâhil olan mükellefler ve özel entegratörler tarafından uyulması gereken genel, gizlilik ve güvenliğe ilişkin usul ve esaslar, Başkanlık tarafından hazırlanarak edefter.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanır.
e-Defter ve berat dosyalarına ait ikincil kopyalarının bu fıkra uyarınca muhafazası için gerekli yükleme işlemlerinde bu Tebliğin (4.3.4) numaralı fıkrasında belirtilen süreler dikkate alınır.”
Dolayısıyla e-defter dosyaları entegratör dışında ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine bir kez daha yüklenmek/aktarılmak zorundadır.
E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ GİB SİSTEMLERİNE AKTARIM ZAMANI
Bilindiği üzere, Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin, mücbir sebep hükümlerinden faydalanması için yayımlanan tebliğ ile yükleme sürelerinde değişiklik yapılarak mükellef grupları için farklı tarihler belirlenmiştir.
Bu doğrultuda e-defter beratların ikincil dataları aşağıdaki tarihlerde sisteme ayrıca yüklenecektir.

 

2020 YILI DEFTERLERİ - AYLIK - 3 AYLIK  
DÖNEM AKTARIM ZAMANI
SON TARİH
2020  - Ocak - Şubat - Mart 15.01.2021
2020  - Nisan - Mayıs - Haziran 15.02.2021
2020  - Temmuz - Ağustos - Eylül 15.03.2021
2020  - Ekim - Kasım 15.04.2021
2020  - Aralık  (Gelir Vergisi Mükellefleri) 15.04.2021
2020  - Aralık  (Kurumlar Vergisi Mükellefleri) 17.05.2021
   
   
2021 YILI DEFTERLERİ - AYLIK TERCİH EDENLER  
DÖNEM AKTARIM ZAMANI
SON TARİH
2021/ Ocak 17.05.2021
2021/ Şubat 15.06.2021
2021/ Mart 16.07.2021
2021/ Nisan 16.08.2021
2021/ Mayıs 15.09.2021
2021/ Haziran 15.10.2021
2021/ Temmuz 15.11.2021
2021/ Ağustos 15.12.2021
2021/ Eylül 17.01.2022
2021/ Ekim 15.02.2022
2021/ Kasım 15.03.2022
2021/ Aralık  - Gelir Vergisi Mükellefleri 15.04.2022
2021/ Aralık - Kurumlar Vergisi Mükellefleri 16.05.2022
   
2021 YILI DEFTERLERİ - 3 AYLIK TERCİH EDENLER  
DÖNEM AKTARIM ZAMANI
SON TARİH
2021  - Ocak - Şubat - Mart 15.06.2021
2021  - Nisan - Mayıs - Haziran 15.09.2021
2021  - Temmuz - Ağustos - Eylül 15.12.2021
2021  - Ekim - Kasım - Aralık  (Gelir Vergisi Mükellefleri) 15.04.2022
2021  - Ekim - Kasım - Aralık  (Kurumlar Vergisi Mükellefleri) 16.05.2022
 
 

0 Yorum

Yorum Yaz