Bilgilendirme

İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ'LERE 1 MİLYON TL DESTEK

Katma değerli ve ileri teknolojili sektörler Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rol oynamaktadır.

Devamı

Defter saklama süreleri hakkında bilgilendirme

1. VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ZAMAN AŞIMI SÜRESİ: 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 253 ve 254 üncü maddesi defter, belge ve vesikaları muhafaza ödevini düzenlemiştir.

Devamı

Vergiye Uyumlu Mükellefe Vergi İndirimi Sağlayan Düzenlemeye İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

6824 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121 inci maddesi “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığıyla yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeyle, vergiye uyumlu mükelleflerinden belirlenen şartları taşıyanlara yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödemeleri gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirebilmelerine imkan sağlanmıştır.

Devamı

Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklerin Uygulanması hakkında

Bilindiği üzere, 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılmıştı. Bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin işlem ve yöntemler 23 Aralık 2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine işlenmektedir.

Devamı

2018 yılı ceza ve tutarlar ile ve Damga Vergisi oran ve tutarları belirlendi.

01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak ceza ve tutarlar ile ve Damga Vergisi oran ve tutarları belirlendi. Konu ile ilgili çalışmamız ektedir.

Devamı