Teknokentte ve ARGE Merkezlerinde çalışanlarınücret stopajı teşvikine ait süre düzenlemesi

Teknokentte ve ARGE Merkezlerinde çalışanlarınücret stopajı teşvikine ait süre düzenlemesi

5746 sayılı kanun ile 4691 sayılı kanun kapsamında,
Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oran, 31/12/2024 tarihine kadar, mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek bilişim personeline yüzde yüz, bunlar dışındaki personele ise yüzde yetmiş beş olarak uygulanacaktır.

Yürürlük tarihi : 01.01.2024

0 Yorum

Yorum Yaz