İş Kanunu'na göre hamilelik ve analık hallerinde dikkat edilmesi gerekenler

İş Kanunu'na göre hamilelik ve analık hallerinde dikkat edilmesi gerekenler

4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. Maddesine göre;
Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.
Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir
Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.
Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.
Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır.
Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hâli izni kullandırılır.
Kanunun bu tanıdığı sürelerin bitiminde sonra çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla;

  • Kadın işçi ile
  • Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istemeleri halinde
  • Birinci doğumda 60 gün
  • İkinci doğumda 120 gün
  • Sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.
  • Çoğul doğum hâlinde bu sürelere 30’ar gün eklenir.
  • Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süre 360 gün olarak uygulanır.
  • Bu haklardan yararlanan işçilere süt izni verilmez.
  • Bu süreler hekim raporu ile artırılabilir.
Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. (Ücret kesintisi yapılamaz.) Periyodik kontrollerin rapor ile belgelenmesi gerekir. Bu periyodik kontrol sürelerinin bir sınırı yoktur, hamileliğin ilk tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede geçerlidir. Alınan istirahat raporlarının ücreti ödenmez.
Ancak periyodik kontrol dışında alınan izinler ücretsiz izin niteliğindedir.
Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.
İsteği halinde kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanmasından sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu izin, 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
Kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. ( Yukarıda belirtilen 60-120-180-360 günlük Kısmi süreli çalışma hakkını kullananlar bu haktan yararlanamaz.)
İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.
Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır.
 

0 Yorum

Yorum Yaz