Konaklama Hizmet Sözleşmeleri hakkında değişikik

Konaklama Hizmet Sözleşmeleri hakkında değişikik

Bu Karar ile 28/2/2008 tarihli Resmİ Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı 8 inci maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“d) Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri.”

Buna göre, Tebliğin yürürlük tarihi olan 30/1/2021 tarihinden itibaren Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedecekleri konaklama hizmet sözleşmeleri, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecektir.

Detaylar için tıklayın:

https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/Read/c467c2c1-5943-4281-960d-c74a8d671885

 

0 Yorum

Yorum Yaz