2020 Yılı Asgari Ücret Bilgilendirmesi

2020 Yılı Asgari Ücret Bilgilendirmesi

27 Aralık 2019 Tarihli ve 30991 Sayılı Resmi Gazete’de 2020 yılında uygulanacak asgari ücret tutarına ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayımlanmıştır.

Kararda, 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında brüt asgari ücret tutarının 2.943,00 TL olarak tespit edildiği belirtilmiştir.

NOT: ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK VE BRÜT OLARAK BELİRLENİR VE HESAPLANIR.

Buna göre, 2020 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ve asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti ile asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır. 

A- Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle,  günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.).

Buna göre 2020 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır. 

Uygulanacak Dönemi

SGK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı)

SGK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı)

01.01.2020 – 31.12.2020

2.943,00 TL

22.072,50 TL

 

B- 2020 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları ve İşverene Maliyeti

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020

98,10 TL

2.943,00 TL

İşverene Maliyeti: 

Brüt

2.943,00

SSK İşçi (% 14)

412,02

İşsizlik İşçi (% 1)

29,43

Aylık Gelir Vergisi

375,23

Damga Vergisi

22,34

Kümülatif Vergi Matrahı

2.501,55

Net

2.103,98

Asgari Geçim İndirimi

220,73

Toplam Ele Geçen

2.324,70

SSK İşveren (% 15,5)*

456,16

İşsizlik İşveren (%2)

58,86

Toplam Maliyet

3.458,03

*SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.

C- 2020 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak "Asgari Geçim İndirimi" İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar

12 Ay X Asgari Ücret = Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

12 X 2.943,00 TL = 35.316 TL. olmaktadır.

Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanması için ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranlar yukarıdaki meblağa uygulanır. Bulunan tutarın %15 vergisi hesaplanarak çıkan verginin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilir. (Mahsup edilecek tutar hesaplanan vergiden fazla ise fazlası dikkate alınmaz.)

Bu hesaplamalar için mutlaka ücretlilerden “AİLE DURUMU BİLDİRİMİNİN” imzalı olarak alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki tutara göre ücretlilerin hak kazanacağı aylık indirim tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir. 

Çalışanın Medeni Durumu

2020 yılı aylık indirim tutarı (TL)

Bekar

220,73

Evli, eşi çalışmıyor

264,87

Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu

297,98

Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu

331,09

Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu

375,23

Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu

375,23

Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu

375,23

Evli, eşi çalışıyor

220,73

Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu

253,83

Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu

286,94

Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu

331,09

Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu

353,16       

Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu

375,23

Boşanmış

220,73

Boşanmış, 1 çocuklu

253,83

Boşanmış, 2 çocuklu

286,94

Boşanmış, 3 çocuklu

331,09

Not: Bu hesaplamalarda Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinin ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınmıştır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

Yıllık Asgari Ücretli bordrosu aşağıdadır.

  Brüt SSK İşçi Maliyeti SSK İşveren Maliyeti İşveren Vergi maliyeti İşveren Vergi+SGK Maliyeti Kümülatif Vergi Matrahı Net Asgari Geçim İndirimi Toplam Ele Geçen İşverene Toplam Maliyet
Ocak 3.041,10 456,16 532,19 410,82 1.399,18 2.584,94 2.174,11 220,73 2.394,84 3.573,29
Şubat 2.943,00 441,45 515,02 397,57 1.354,05 5.086,49 2.103,98 220,73 2.324,71 3.458,03
Mart 3.041,10 456,16 532,19 410,82 1.399,18 7.671,42 2.174,11 220,73 2.394,84 3.573,29
Nisan 2.943,00 441,45 515,02 397,58 1.354,05 10.172,97 2.103,98 220,73 2.324,71 3.458,03
Mayıs 3.041,10 456,16 532,19 410,82 1.399,17 12.757,90 2.174,12 220,73 2.394,85 3.573,29
Haziran 2.943,00 441,45 515,02 397,57 1.354,04 15.259,45 2.103,99 220,73 2.324,72 3.458,03
Temmuz 3.041,10 456,16 532,19 410,82 1.399,17 17.844,38 2.174,12 220,73 2.394,85 3.573,29
Ağustos 3.041,10 456,16 532,19 410,82 1.399,17 20.429,31 2.174,12 220,73 2.394,85 3.573,29
Eylül 2.943,00 441,45 515,02 444,11 1.400,59 22.930,86 2.057,44 220,73 2.278,17 3.458,03
Ekim 3.041,10 456,16 532,19 540,07 1.528,43 25.515,80 2.044,86 220,73 2.265,59 3.573,29
Kasım 2.943,00 441,45 515,02 522,65 1.479,13 28.017,35 1.978,90 220,73 2.199,63 3.458,03
Aralık 3.041,10 456,16 532,19 540,07 1.528,42 30.602,28 2.044,87 220,73 2.265,60 3.573,29
TOPLAM 36.002,70 5.400,37 6.300,43 5.293,72 16.994,53 30.602,28 25.308,60 2.648,76 27.957,36 42.303,13

0 Yorum

Yorum Yaz