Tevkifatlı işlemlerde KDV iadesinin sonuçlandırılması hk.karar

Tevkifatlı işlemlerde KDV iadesinin sonuçlandırılması hk.karar

Tevkifata tabi işlemlerde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV'nin ödenmiş olması şartının yürütmesi Danıştay 4. Dairesi'nin 09.09.2021 tarihli ve E:2021/2647 sayılı Kararı ile durdurulmuştur.

Daha önce 16.02.2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan "35 seri nolu KDV uygulama tebliğinde değişiklik yapılması" tebliği ile KDV Genel uygulama tebliğinin tevkifat işlemlerinde KDV iadesi kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmişti.

"İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV'nin ödenmiş olması şartı aranmaz şarttır."
 

Danıştay 4. Dairesi'nin 09.09.2021 tarihli ve E:2021/2647 sayılı Kararı ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35)'in 15 inci maddesinin yürütmesi durdurulmuştur.

Bu karar ile Tevkifatlı işlemlerin iadesinde 2 nolu KDV'nin ödenme şartı aranmayacaktır.

0 Yorum

Yorum Yaz