İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) zorunluluğu

İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) zorunluluğu

16 Mart 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) Uygulama Genel Tebliği ile inşaatta kullanılacak demirlerin ilgili kanunda yer alan yapı müteahhidi dâhil teslimine kadar tüm aşamaları ile laboratuvar test süreçleri de dâhil olmak üzere takip edilmesine yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yayımlanan Tebliğ uyarınca, mevcut inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 1/1/2024 tarihinden önce İDİS’e geçmeleri zorunlu kılınmıştır.
 

a) İnşaat demiri üreten veya ithal eden mükellefler tarafından inşaat demirine güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işaret uygulanması, üretim faaliyetleriyle ilgili temel verilerin izlenmesi ve merkezi sisteme veri aktarılması,

b) Veri girişi/paylaşımı yapılabilen yazılım ve/veya el terminal benzeri cihazlar ve/veya mobil uygulamalar aracılığıyla üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, bayi, tüccar, inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dâhil teslim işlemlerinin izlenmesi ve takip edilmesi,

c) Darphane tarafından bu işlemlere ilişkin verilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılması, zorunluluğu getirilmiştir.

İDİS kapsamında,

  • Üretim ve ithalat yapan firmalar için Darphane tarafından belirlenen yerlerde İDİS bileşenleri kurulacağı,
  • Darphane tarafından belirlenmiş özellikleri içeren güvenlikli etiketler ve/veya güvenlikli işaretlerin kullanılacağı
  • Üretici ve imalatçı dışında inşaat demiri alıp satanların kendilerine verilecek kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapacağı belirtilmiştir.

Ayrıca www.darphane.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzda belirtilecek sistem paydaşlarının yine kılavuzda açıklanacak esaslara göre istenen verileri Darphane ile paylaşacağı açıklanmıştır. Sistemin entegrasyonuna yönelik detayların da kılavuzda açıklanacağı belirtilmektedir.

İDİS dışında inşaat demiri üretimi, ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımının yapılmaması öngörülmekte olup, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe giren Tebliğ uyarınca,

  • Mevcut inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 1/1/2024 tarihinden önce İDİS’e geçmelerinin zorunlu olduğu ve
  • Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla stoklarında güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri bulunduranlardan, üretici ve ithalatçılar 1/1/2024 tarihinden itibaren, diğerleri ise 31/1/2024 tarihinden sonra bu stoklarını satışa konu edemeyecekleri belirtilmiştir.

 

0 Yorum

Yorum Yaz