Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı ve Tecil Faizi Oranları artırıldı

Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı ve Tecil Faizi Oranları artırıldı

7782 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aylık %2,5 olarak uygulanan kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranı, 14/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %3,5’a çıkarılmıştır.

Vergi Usul Kanununun 112/3 ile 371/5. maddelerinde yer alan gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı, gecikme zammı oranına atıfta bulunarak uygulanır. Bu sebeple gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı da 14/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %3,5 olarak uygulanacaktır.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 7) ile %24 olarak uygulanan tecil faiz oranı (taksitlendirilen kamu alacaklarına uygulanan faiz oranı) 14/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %36’ya çıkarılmıştır.
Daha önce taksitlendirilen kamu alacaklarına ihlal edilmedikleri sürece yeni oran ugulanmayacaktır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231114-7.pdf

 

0 Yorum

Yorum Yaz