İthalatta uygulanan KDV'nin indirimine kısıtlama getirildi

İthalatta uygulanan KDV'nin indirimine kısıtlama getirildi

İthalat sırasında mal bedeli dışında uygulanan gümrük ve damga vergisi gibi her türlü vergi resim ve harçlar da KDV matrahına dahil edilmektedir.

İthalat beyannamesinde KDV Matrahı belirlenirken tüm vergiler dikkate alınarak KDV alınmaya devam edecek ancak bu vergiler sebebiyle oluşan matrahtan hesaplanan KDV mükellefler tarafından indirim hakkı Cumhurbaşkanı kararı ile kaldırılmıştır. 

İlgili karar için tıklayınız:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231124-2.pdf

0 Yorum

Yorum Yaz