İhracat Genelgesinde değişiklik yapıldı

İhracat Genelgesinde değişiklik yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının 02.10.2020 tarih ve 540702 sayılı Yazısı ile İhracat Genelgesi'nin “Peşin döviz” başlıklı 6 ncı maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Bilindiği üzere, bu madde uyarınca, peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içerisinde yapılması zorunludur. Peşin döviz karşılığında 24 ay içerisinde ihracat yapılmaması veya bu süre içerisinde peşin döviz tutarının tamamının tek seferde iade edilmemesi durumunda bu tutar kambiyo mevzuatı açısından prefinansman kredisi hükümlerine tabidir.

Yapılan değişiklikle, konuya ilişkin bir istisna getirilmiştir. Buna göre, 24 ay tamamlanmadan önce indirim, iskonto veya malda bozulma gibi haklı sebeplerin bulunması ve bu durumun ihracatçı tarafından peşin bedelin transfer edildiği/getirildiği bankaya sözleşme ve kesin satış faturasında yapılan değişiklikle tevsik edilmesi halinde peşin bedelin tevsik edilen tutar kadar kısmının iade edilmesi mümkün olacaktır. Bu durum dışında kalan kısmi iadelerde kısmi iade tarihinde söz konusu peşin bedel prefinansman hükümlerine tabi olacaktır.

 

0 Yorum

Yorum Yaz