Özet Döviz Pozisyon Formunda yeni düzenleme

Özet Döviz Pozisyon Formunda yeni düzenleme

Daha önce TCMB Özet Döviz Pozisyon Formu ile ilgili bültenimizde verilme şartlarından bahsettiğimiz (bkz. 7 Nisan 2023 tarihli bülten ) form talebinde TCMB tarafından değişikliğe gidildi.

Yeni uygulama ile birlikte;
 

  • Merkezi olağanüstü hâl ilan edilen deprem illerinde bulunan firmalar, olağanüstü halin devamı süresince raporlama zorunluluğundan muaf tutulmuştur.
  • Raporlama yükümlülüğü kapsamına girecek firmaların belirlenmesinde esas alınan, yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi alt sınırı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltilmiştir.
  • Aylık özet döviz pozisyon raporu için bildirim süresi “takip eden ayın ilk 10 iş günü” yerine “takip eden ayın son günü” olarak değiştirilmiştir.
  • Yurtiçi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmaların raporlama yükümlülüğü 2024 yılı Ocak ayına ilişkin raporla başlamak üzere ertelenmiştir.
  • Özet döviz pozisyon raporu toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmalar için raporlama yükümlülüğü devam etmekte olup, Mart ve Nisan 2023 dönemi raporlarının bildirim süresi 30 Haziran 2023’e uzatılmıştır.

0 Yorum

Yorum Yaz