2022 yılı asgari ücret hakkında bilgilendirme

2022 yılı asgari ücret hakkında bilgilendirme

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2022 yılında geçerli olan asgari ücret tutarı 5.004,00 TL olarak tespit edilmiştir.
Buna göre, 2022 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ve asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti aşağıdaki şekilde olacaktır.
A- Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle,  günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.). 
Buna göre 2022 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

Dönem SGK Taban SGK Tavan
01.01.2022 – 31.12.2022 5.004,00 TL 37.530,00 TL
 
B- 2022 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları
 
B- 2022 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları  
ASGARİ ÜCRET 5.004,00
SGK PRİMİ% 14 700,56
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04
Aylık Gelir Vergisi 0
Damga Vergisi 0
KESİNTİLER TOPLAMI 750,6
NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40
   
İşverene Maliyeti:  
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)  
ASGARİ ÜCRET 5.004,00
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 775,62
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 100,08
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 5.879,70
 
(*)Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.


Ayrıca ,
  • 01.01.2022 tarihi itibari ile Asgari ücretin vergilendirilmesinde yapılan değişiklikle asgari ücretli olarak çalışanların ücretleri gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna edildi.
  • Asgari Geçim indirimi kaldırıldı.
  • 01.01.2022 tarihi itibari ile Hizmet sözleşmelerinde *aylık asgari ücret* (asgari ücret günlüktür ve buradan 30 güne isabet eden ücreti dikkate alacağız) karşılığı çalışacağı belirtilen personelden, ücret sayılan ödemeleri toplamı ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarı aşmayanların ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir. İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, istisna edilen tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacaktır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır. 01.01.2022 tarihi itibari ile uygulanacak.
Aşağıda Ocak/2022 ayına ait örnek bordro maliyet hesabını inceleyebilirsiniz: 
  ASGARİ ÜCRET ÖDENENLER ASGARİ ÜCRET ÜSTÜNDE ÖDENENLER
BRÜT ÜCRET (166,80*30) 5.004,00 (200*30) 6.000,00
İŞÇİ SGK KESİNTİSİ (-) 14% -700,56 14% -840
İŞÇİ İŞSİZİLİK SİG. KES 1% -50,04 1% -60
VERGİDEN İSTİSNA ÜCRET TUTARI   4.253,40   -
GELİR VERGİSİ MATRAHI 15% -   5.100,00
GELİR VERGİSİ 0% - 15% 765
İSTİSNAYA İSABET EDEN VERGİ     (4253*15 %) 638,01
KESİLMESİ GEREKEN GELİR VERGİSİ     (765-638,01) 126,99
DAMGA VERGİSİ MATRAHI 0% - (6000-5004) 996
DAMGA VERGİSİ 0% - Binde 7,59 7,56
KESİLECEK DAMGA VERGİSİ       7,56
AGİ 0% - 0% -
NET ÖDENECEK ÜCRET   4.253,40   4.965,45
İŞİVEREN SGK PRİMİ (İNDİRİMSİZ) 20,50% 1.025,82 20,50% 1.230,00
İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ 2% 100,08 2% 120
TOPLAM MALİYET   6.129,90   7.350,00

0 Yorum

Yorum Yaz