7143 sayılı kanun ödeme süreleri uzatıldı.

7143 sayılı kanun ödeme süreleri uzatıldı.

28 Aralık 2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.

Bu Kanunun 11 inci maddesiyle, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’a eklenen geçici 2 nci maddeyle, 7143 sayılı yapılandırma kanunundan yararlanma hakkını kaybedenlere yeni imkanlar sağlanmıştır.

7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde 28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek bu Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlandırılacaktır.

Ancak bu kapsamda ödeme yapacaklar, 7143 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının;

  • (a) bendi uyarınca, hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaması,
  • (b) bendi uyarınca, hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaması ve diğer indirim hükümleri

düzenlemelerinden faydalanamayacaktır.

7143 sayılı Kanun’un varlık barışına ilişkin hükümleri hariç olmak üzere, 7143 sayılı Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

0 Yorum

Yorum Yaz