Muhasebe alt yapısını kuruyor, geliştiriyor, gerçeğe uygun veriler sunuyoruz.

Bilişim teknolojilerinin kendi hızını dahi yakalayamadığı günümüz dünyasında, değişime doğru biçimde tutunmanın çabası içerisindeyiz. Uygun bilgi sistemi ve alt yapısını anlaşılabilir ve basit bir şekilde kuruyor, geliştiriyoruz.

Genel hatlarıyla hizmetlerimiz;

• Muhasebe, finans sistem kurulumu ve altyapısının oluşturulması
• Mali İşler departmanı sisteminin oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması
• Bordro uygulamaları, teşvik Yönetimi
• Finansal Raporlama, Durum tespit Raporları
• Outsourcing uygulamaları

Kurumunuza özel denetim yöntemleriyle gelişiminize destek sağlıyoruz.

Bir başkası tarafından denetlenmeyen hiç bir veri doğru kabul edilemez. Bilim, gerçeği arama eylemidir. Bilimsel bilgi gerçeklerin toplanması, düzenlenmesi ve yorumlanması ile ortaya çıkar. Bilimsel dürüstlük “gerçeği arama” eyleminde ahlaklı, doğru, emeğe saygılı ve içten olmayı gerektirir. Etik ve yüksek ahlaki değerlere uygun bir denetim, muhasebe biliminin vazgeçilmezidir.

• Finansal bilgi ve işlem denetimi,
• Kurumsal Yönetim uyum süreci denetimi
• İç Kontrol uygulamaları, iç denetim sürecinin sonuçlandırılması
• Hile Denetimi hile tespit çalışmaları

Birlikte hareket ediyor, iş akış sürecinin her zaman içinde yer alıyoruz.

“Muhasebe, Finans” işlerinin başarılı ve kayda değer üretim yapabilmesi için doğru sonuçlar yaratması gerekiyor. Bununla birlikte zamanlama ve planlamaya uyum sağlamalı. Tümünü bir arada tutabilmek ise gerçek anlamda profesyonel hamlelerden geçmektedir. Nihai hedefimiz hep danışmanlığını yaptığımız partnerlerimize gerçek yol arkadaşlığını hissettirebilmektir.

• Finansal verilerin okunması, doğru analiz tekniklerinin uygulanması
• Kurum Stratejisi, Aile Anayasası, Kurum Stratejisi uygulamaları
• Gelir Artırma, Uygun Finans Modelleri Danışmanlığı
• Şirket Birleşmeleri, Bölünme, Tür değişikliği işlemleri
• Vergi Planlama, Vergi Teknolojileri, Dolaylı Vergi Destek Hizmetleri
• Bütçe, Maliyetleme, Planlama optimizasyonu destekleri
• Hukuk Danışmanlığı, Alacak Yönetimi, Sözleşme hukuku danışmanlığı
• TTK, VUK, KVK, GVK uyuşmazlık çözümleri, Vergi Yargısı işlemleri
• Şirket, Stok, Sabit Kıymet, Kredi gruplarının değerlemesi,
• Gerçeğe uygun değer belirleme hizmetleri

Ömür boyu öğrenme düşüncesiyle, güncel, akademik eğitimlerle kendimizi ve müşterilerimizi büyütüyoruz.

Finans, muhasebe, vergi, denetim, gümrük ve dış ticaret, insan kaynakları konularındaki eğitimler ile ilgili hizmet verebilmek amacıyla, günümüz iş dünyasında başarılı olmak ve başarılı kalmak isteyen şirketlerin en önemli önceliklerini biliyor, iş hayatında karşılaşılan sorunların üstesinden gelmek, sürekli değişen mevzuata uyum sağlamak, her alandaki yenilikleri takip etmek için her zaman yanlarında yer alıyoruz. Bu sebeple sürekli eğitim programları kurarak iş kalitesini artırıcı faaliyetleri destekliyoruz.

• Finansal Okuryazarlık Eğitimi
• Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku Eğitimi
• Vergi Teknikleri Eğitimi
• Yönetim Eğitimleri
• Muhasebe Bilinci
• Kurumsal Yönetim Eğitimleri

HAKKIMIZDA

Opera Danışmanlık, mali danışmanlık, vergi danışmanlığı, yönetim danışmanlığı, muhasebe denetimi, finansal raporlama, muhasebe sistemleri kurulumu ve şirket içi sistem entegrasyonları konularında şirketlere nitelikli hizmetler üretmektedir. 

Proaktif iş dünyası dinamikleri karşısında müşterilerinin performans seviyelerini yukarı çıkarmaları için onlara çözümler sunar, sorunlar karşısında birlikte mücadele eder.
Kayda değer, güvenilir sonuçlar için çalışır.

HAKKIMIZDA

HABERLER